Landmarks

Động Hương tích

Tổng quan

Nam thiên đệ nhất động

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


 © Cổng vào động

 © Đường xuống động


 © Bút tích của chúa Trinh Sâm

 © Cây vàng

 © Tượng bà chúa Ba


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Động Hương tích
Địa chỉ Đường lên động Hương Tích, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 00:24:35
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất