Landmarks

Động Tiên Sơn

Tổng quan

Một động nhỏ gần ngay chùa Thiên Trù

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Động Tiên Sơn
Địa chỉ Xuống động Đại Binh, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 01:46:36
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất