Landmarks

Chùa Thiên Trù

Tổng quan

Thiên Trù = bếp nhà trời

Toạ độ

Retrieving
 

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]
 © Tam quan chùa Thiên Trù


Bài viết [xem riêng]Liên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Chùa Thiên Trù
Địa chỉ Đường đi Hinh Bồng, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 00:21:24
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất