Landmarks

Quần thể chùa Hương

Chùa Hương 1969 - Ký Ức Việt Nam

Chùa Hương 1969 - Ký Ức Việt Nam
Chùa Hương - Khám phá lễ hội chùa hương
Lễ hội Chùa Hương, năm 1921

Tổng quan

Toạ độ

Retrieving
 

Các địa điểm thuộc Quần thể chùa Hương [tra cứu]

Hình ảnh [xem cả trang] [Google Images]

HA DONG - Pélerinage de Huong Tich (Mars 1927). Sưu tập của Mạnh Hải.


Bài viếtLiên kết [Google search]Bình luận

Lưu ý: chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung các bình luận của bạn đọc
Quần thể chùa Hương
Địa chỉ Bến đò Yến Vĩ, Làng Yến, Hương Sơn, My Duc District, Hanoi, Vietnam
Thêm bởi admin
Vào ngày 2012-09-29 00:02:12
Các thành viên
Thời tiết tại đây  ...
Các địa điểm gần nhất