Landmarks

Đền thờ Chu Văn An

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images] © Khán thờ sơn son thếp vàng có đặt tượng thờ thầy giáo Chu Văn An.

 © Đền là nơi tụ họp, sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong làng.

 © Những họa tiết chạm khắc tinh xảo của đền.
Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền thờ Chu Văn An
Address Ngõ K2, Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-10-13 20:52:08
Members
Current weather  ...
Nearest places