Landmarks

Đền thờ Lê Lai

VTC14_Vụ cháy đền thờ Lê Lai - Thanh Hóa: Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

VTC14_Vụ cháy đền thờ Lê Lai - Thanh Hóa: Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan
Đền Lê Lai (đền Tép) ThanhHoá 10-2012

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

















Insight [view full]



References [Google search]



Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đền thờ Lê Lai
Address Hồ Chí Minh, Kiên Thọ, Ngọc Lạc District, Thanh Hoa, Vietnam
Added by admin
Added on 2014-09-28 20:15:12
Members
Current weather  ...
Nearest places