Landmarks

Đình Lương Xá

Di tích 300 năm bất ngờ biến thành công trình 1 ngày tuổi

Di tích 300 năm bất ngờ biến thành công trình 1 ngày tuổi
Bê tông hóa đình trăm tuổi, cái khó của một di tích | VTV24

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]


 © 37881655_1861083910627793_1949857977779355648_o_txt

 © 37912398_1861083307294520_3569593172776452096_o_txt

 © 37914053_1861083773961140_6168777848396972032_o_txt

 © 37924814_1861266627276188_4119396643621568512_n_txt

 © 37933174_1861266793942838_6701980175426387968_n_txt

 © 37948175_1861266740609510_8554241481034956800_n_txt

 © 37969438_1861266687276182_8250830817853440000_n_txt

 © 37973476_1861082977294553_6838401363383156736_o_txt


Insight [view full]References [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Đình Lương Xá
Address QL21B, tt. Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội, Vietnam
Added by admin
Added on 2016-08-26 07:16:22
Members
Current weather  ...
Nearest places