Landmarks

Chùa Nành

Video1

Video1
Chua Nanh Ninh Hiep

Overview

Location

Retrieving
 

Images [full view] [Google Images]

 © Tượng Hộ pháp © Nhà bia


 © Cổng phụ

 © Ninh Hiệp là quê ngoại của công chú Ngọc Hân (Hữu Cung Hoàng Hậu của vua Quang Trung). Người được đặt mộ và thờ phụng...


InsightReferences [Google search]Comments

Note: we are not responsible for the comments posted by users
Chùa Nành
Address Lý Chiêu Hoàng, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Bac Ninh province, Vietnam
Added by admin
Added on 2012-09-27 07:56:08
Members
Current weather  ...
Nearest places